Karamyshevo fishponds under the sunset

Karamyshevo fishponds under the sunset

Karamyshevo fishponds under the sunset

130/100 acrylic, oil pastel on canvas